Notářské služby přímo v Třebíči

Právnické služby spočívají ve velice přísném a profesionálním dohledu nad různými právními úkony a patří sem také notářské služby. Obsahem těchto služeb jsou úkony v oblasti obchodního práva jako například založení obchodní společnosti či změny týkající se obchodní společnosti, dále převody nemovitostí, notářské úschovy, sepisování závětí, smluv zástavních, dědických, předmanželských atd. nebo také různá osvědčení a … Read moreNotářské služby přímo v Třebíči